• Inicio

 

Benvinguts a SARK 3D

Llistat de tasques

 • Pla de treball
 • Memoria
  • Memoria de hardware
   1. Característiques dels equips
   2. Presupost del hardware
  • Memoria de sistemes
   1. Instalació de servidors
   2. Active Directory i DHCP
   3. Servidor d'arxius
   4. Servidor Proxy i Backups
   5. Configuració d'usuaris i permisos
  • Memoria de xarxa
   1. Plànol d'empresa
   2. Esquema gràfic de la xarxa
   3. Asignació d'IPs
   4. Capes OSI
   5. Mapa de localització
   6. Pressupost Xarxa
  • Memoria de seguretat
   1. Backups i clonacions de disc
   2. Plà de seguretat
   3. Antivirus i firewall
   4. Llei de protecció de dades
  • Memoria d'aplicacions ofimatiques
   1. Portada i índext
   2. Encapçalament i peu de pagina
   3. Formatar document
   4. Base de dades Acces
  • Memoria d'angles
   1. Description about our project
   2. Video en angles

 

Valora la nostra web

Dades personals
Introdueix la data de naixement: 
Sexe: 

Selecciona segons el teu grau de satisfació amb la web:
Molt bona
Bona
Regular
Dolenta
Molt dolenta

Escriu un petit comentari sobre millores que podriem introduir a la web: